خرید فایل<مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی>

مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی. آماده دریافت می باشد. مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی پیش گفتار : در فصل دوم این تحقیق ، به مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته شده است . آنچه که در این فصل به آن اشاره خواهد شد عبارت است از : مباني نظري تحقيق ( شامل تعاريف ، مفاهیم ، پیشینه ، دیدگاه های نظریه پردازان و ...) درحیطه متغیرها و واژگان استفاده شده در تحقیق و هم چنین مرور تحقیقات داخلی و خارجی در انتهای فصل ، که همراه با نتیجه گیری و جدولی از خلاصه این تحقیقات ارائه شده است . بخش اول : ادبیات پژوهش خودکارآمدی خودکارآمدی اولین بار در دهه 1980 توسط آلبرت بندورا مطرح شد . خودکارآمدی از جمله صفاتی است که بر اکثر جنبه های زندگی افراد تأثیر دارد . شناخت خود ، افراد را قادر می سازد تا بر افکار ، احساسات و اعمال خود کنترل داشته باشند ( پاچارس ، 1986 ؛ به نقل ازفتاحی ، 1382 ) بدیهی است که تفکر ، انگیزش ، احساسات و رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود احساس اطمینان می کند ، متفاوت با رفتار وی در موقعیت هایی است که در آنها احساس عدم امنیت یا فقدان صلاحیت دارد . درک انسان از خودکارآمدی بر الگوهای تفکر ، انگیزش ، عملکردو برانگیختگی هیجانی فرد تأثیر می گذارد ( شولتز ، 1990 ، ترجمه ی کریمی و همکاران ، 1384 ) یکی از مشکلات تربیتی عصر ما نگرشهای کم بینانه ی افراد به خصوص نوجوانان نسبت به خود است . شاید یکی از دلایل این باشد که بیشتر جوامع موفقیت مدار هستند و برای توفیق و برتری ارزش قائلند و از همان سالهای نخستین زندگی ، کودکان را از لحاظ ویژگی های متفاوت ( جسمی و روانی ) با یکدیگر مقایسه می کنند و مزیت هر یک را بر می شمارند . تحقیقات متفاوت نشان داده است که نحوه ی نگرش فرد نسبت به خود در ایجاد شکست یا موفقیت وی تاثیر دارد . همچنین عملکرد و نحوه ی تلاش و پیگیری افرادی که خود را انسانی توانا و کارآمد و با استعداد می دانند بسیار متفاوت از کسانی است که خود را ضعیف و بی استعداد می دانند ( تاکمن ، ساکستون 92ـ 1991 . چانگ ، 1990 . پاجارس ، 1994 . به نقل از کریم زاده ، 1380 ). عوامل زیادی بر موفقیت افراد در زندگی موثر است . خودکارآمدی به عنوان یک عامل شناختی می تواند به افراد کمک کند و مسیر رسیدن به موفقیت را برایشان هموار سازد . بنابراین شناخت این عامل اهمیت فراوان دارد . خود کارآمدی و عوامل موثر برآن سالهاست که در مرکز توجه روانشناسان تربیتی و دیگر متخصصین آموزش و پرورش قرار دارد . در سالهای اخیر ، جهت گیری متخصصان و محققان این زمینه از عوامل رفتاری به سوی جهت گیری شناختی تغییر یافته ، انواع تعیین کننده های رفتار مانند اسنادها ، راهبردهای شناختی و فراشناختی یا حالتهای هیجانی توام با شناختها