خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس>

مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس. آماده دریافت می باشد. مقدمه : 15 2 - 1 - 2 ) تعاریف استرس 18 2 - 1 - 3 ) نظریه ارزیابی شناختی استرس ( لازاروس ): 22 2 - 1 - 4 ) منابع استرس شغلی : 24 2 - 1 - 5 )) نشانه ها و علایم استرس شغلی 25 2 - 1 - 6 ) شیوه های مقابله با استرس : 26 2 - 1 - 7 ) ارگونومی 28 2 - 1 - 8 ) ارگونومی چیست ؟ 29 2 - 1 - 9 )) روان‌شناسي مهندسي 31 2 - 1 - 10 ) فيزيولوژي كـار 31 2 - 1 - 11 ) مقیاس فشار فیزیولوژیکی 32 2 - 1 - 12 ) آهنگ مصرف اکسیژن 33 2 - 1 - 13 ) علـم بيومكانيك 33 2 - 1 - 14 ) آنتروپومتري 33 2 - 2 ) مباحث پژوهشی 36 2 - 2 - 1 ) پژوهشهای داخل کشور 37 2 - 2 - 4 ) پژوهشهای خارج از کشور 38 2 - 3 ) چارچوب نظری پژوهش : 40 چارچوب نظری تحقیق 44 مقدمه : در این فصل از پزوهش ابتدا به تعریف کلی استرس پرداخته و تاریخچه علمی استرس تشریح می گردد و پس از آن تعاریع صاحبنظران مختلف از استرس و شیوه های مقابله با آن اشاره می شود , در ادامه به بیان تعاریف مختلفی از ارگونومی پرداخته می شود و متغیرهای ارگونومی تشریح می گردد . همچنین جداول تئوریهای مرتبط با استرس و ارگونومی و جدول خلاصه شده نظریات و کارهای تحقیقاتی کاربردی انجام شده در ارتباط با پژوهش آمده است , در انتهای فصل نیز به چارچوب نظری پژوهش اشاره شده است . 2 - 1 ) مباحث نظری در این قسمت از پژوهش ابتدا به بررسی استرس شغلی ، تاریخچه ، تعاریف مفاهیم ، عوامل موثر بر آن علایم و نشانه ها و در آخر راهبردهای مقابله با استرس خواهم پرداخت . 2 - 1 - 1 ) بررسی تاریخچه علمی استرس : کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حال تغییرات وبه همین ترتیب جریان قلب ، مقدار اکسیژن و مواد غذایی در خون هماهنگ عمل می کند اما اگر هر یک از این ها بیش از اندازه تغییر کند بدن قادر به تحمل آن نبوده و حتی منجر به مرگ می گردد . بررسیهای دکتر کلود برنارد توسط والتر بی کانون فیزیولوژیست دانشگاه هاروارد تکمیل شد و دکتر کانون در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اگر تغییری از حد معینی تجاوز تجاوز کند ، نظام بدن تعدیلات لازم را بعمل می آورد و از این جهت اعمال کوچک اما زیادی