خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک>

مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک. آماده دریافت می باشد. بخش اول : مبانی نظری شهرداری الکترونیک 12 2 - 1 - مقدمه 12 2 - 2 - تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک 13 2 - 3 - کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی 15 2 - 4 - ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد 17 2 - 5 - زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک 19 2 - 6 - مزاياي کلي شهرداري الکترونيکي 19 عنوان صفحه بخش دوم : طراحي ، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک 21 2 - 7 - طراحي و ساخت شهرداری الكترونيكي 21 2 - 8 - متدلوژي پیاده سازی و تکامل شهرداري الکترونيکي 22 2 - 9 - فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي 23 2 - 10 - مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک 24 بخش سوم : رویکرد الگوبرداری 25 2 - 11 - مقدمه 25 2 - 12 - معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا 26 2 - 12 - 1 - شهر الکترونیکی بريزبان 27 2 - 12 - 2 - شهر الکترونیکی بوستون 28 2 - 12 - 3 - شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس 30 2 - 12 - 4 - شهر الکترونیکی لندن 30 2 - 12 - 5 - شهر الکترونیکي تورنتو 33 2 - 13 - بحث و بررسي برنامه هاي راهبردي شهرهاي مختلف جهان براي تحقق شهرداري دیجیتالی 34 2 - 13 - 1 - شهرداري ديجيتالي شهر تورنتو 34 2 - 13 - 2 - شهرداري ديجيتالي شهر لندن 36 2 - 13 - 3 - شهرداري ديجيتالي شهر هنگ کنگ 38 2 - 13 - 4 - شهرداري ديجيتالي شهر سئول 39 2 - 13 - 5 - شهرداري ديجيتالي شهر کوالالامپور 40 2 - 13 - 6 - شهرداري ديجيتالي شهر سنگاپور 42 2 - 13 - 7 - شهرداري ديجيتالي شهر نيويورک 43 2 - 14 - مقايسه وتحليل شهرداري هاي ديجيتالي برتر 44 عنوان صفحه 2 - 15 - نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند 48 2 - 15 - 1 - شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان 48 2 - 15 - 2 - شهرداری ‌الکترونیکی مشهد 52 2 - 15 - 3 - شهرداری ‌الکترونیکی تبریز 53 2 - 15 - 4 - شهرداری ‌الکترونیکی کازرون 57 2 - 15